Welkom op de site van CBS Eben Haëzer

CBS Eben Haëzer is gevestigd in de Weeshuislanden. Deze moderne school is gebouwd in 2006 en telt 8 groepen. Onze school is aangesloten bij de koepelorganisatie "Arlanta".

 

De Eben Haëzerschool is op vele fronten een open school. In letterlijke zin staan de deuren open voor kinderen, ouders, familie en andere belangstellenden.

Vanuit figuurlijk oogpunt staan wij open voor een goede relatie met kinderen en hun ouders. Wij staan voor een klimaat waarin optimale kansen worden geboden voor kinderen om te groeien en bloeien door zichzelf te zijn en te blijven. Hiervoor zijn de kernwaarden respect, waardering, erkenning en vertrouwen van groot belang! Vanuit deze kernwaarden beogen we een veilige omgeving waarin kinderen zich optimaal kunnen en mogen ontwikkelen.

Daarnaast staan de deuren open om instructies te volgen op de niveaus waar de kinderen het nodig hebben. Dit kan betekenen dat ze in een andere groep aanschuiven voor een bepaalde les of instructie.

 

Het laatste nieuws

Gepubliceerd op: 10 maart 2018
Zaterdag 10 maart was het NL doet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Wij deden mee aan deze actie.
Gepubliceerd op: 6 maart 2018
Vanmorgen verzorgden de kinderen uit groep 7 de maandopening.
Gepubliceerd op: 7 februari 2018
Beste ouders, Een goede samenwerking tussen ouders en school is enorm belangrijk voor kinderen. Leerlingen presteren beter als ouders weten wat er op school gebeurt, zodat ze daar thuis op kunnen in ...

Belangrijke agenda punten

30 maart 2018
30 maart
Goede vrijdag
2 april 2018
2 april
Paasmaandag
16 april 2018 t/m 18 april 2018
16 april t/m 18 april
Schoolfotograaf