Welkom op de site van CBS Eben Haëzer

CBS Eben Haëzer is gevestigd in de Weeshuislanden. Deze moderne school is gebouwd in 2006 en telt 8 groepen. Onze school is aangesloten bij de koepelorganisatie "Arlanta".

 

De Eben Haëzerschool is op vele fronten een open school. In letterlijke zin staan de deuren open voor kinderen, ouders, familie en andere belangstellenden.

Vanuit figuurlijk oogpunt staan wij open voor een goede relatie met kinderen en hun ouders. Wij staan voor een klimaat waarin optimale kansen worden geboden voor kinderen om te groeien en bloeien door zichzelf te zijn en te blijven. Hiervoor zijn de kernwaarden respect, waardering, erkenning en vertrouwen van groot belang! Vanuit deze kernwaarden beogen we een veilige omgeving waarin kinderen zich optimaal kunnen en mogen ontwikkelen.

Daarnaast staan de deuren open om instructies te volgen op de niveaus waar de kinderen het nodig hebben. Dit kan betekenen dat ze in een andere groep aanschuiven voor een bepaalde les of instructie.

 

Het laatste nieuws

Gepubliceerd op: 14 maart 2017
Wilt u meer weten over onze Open Dag?
Gepubliceerd op: 10 maart 2017
Om de verkeersveiligheid rondom onze school te verbeteren mocht groep 8 de snelheid meten van auto's op de Hantumerweg.
Gepubliceerd op: 14 februari 2017
Het deel van ons zendinggeld gaat naar Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Doofblindheid. Gretha Dijkstra gaf dinsdag 14 februari voorlichting voor alle groepen.

Belangrijke agenda punten

30 maart 2017 10:00 t/m 15:00
30 maart 10:00 t/m 15:00
14 april 2017
14 april
Goede Vrijdag
17 april 2017
17 april
Tweede Paasdag